Velkommen

Reidar Olsen Invest AS er et investeringsselskap med røtter i fargehandel og engrosvirksomhet.

 
Reidar Olsen var 20 år gammel da han 13. juli 1903 startet farvehandel i Innherredsveien i Trondheim. Etter en lang periode med butikk- og engrosvirksomhet, to brannkatastrofer og gjenoppbygginger gikk man i juli 1997 over til å bli et eiendoms- og investeringsselskap.
 
Reidar Olsen Invest AS skapte i sin tid og hadde rettigheten til malingen Trønderrødt som fortsatt er en av landets mest solgte gårdsmalinger.
 
Selskapet er et aktivt investeringsselskap, og har som formål å investere i eiendommer, verdipapirer og tilsvarende.
Reidar Olsen Invest AS   -   Sorgenfriveien 9  -   Postadresse: PB 186 Heimdal, 7473 Trondheim   -   Tlf: 952 12 250   -   Epost: bb@reidarolsen.no
Levert av  
mangadexmangadex