Heggstadmyra 8 AS

Næringseiendom på i underkant av 5.000 kvm.


Eiendommen er utleid til tre leietakere, Still Norge AS (tidl. Andersen Truck AS), Heimdal Snekkeri AS og Membrantak AS. Eiendommen er fullt utleid. 
Reidar Olsen Invest AS   -   Munkegata 66 E   -   Postadresse: PB 186 Heimdal, 7473 Trondheim   -   Tlf: 952 12 250   -   Epost: bb@reidarolsen.no
Levert av