Hornebergveien 3-5

Kombinasjonseiendom kontor, lager og verksted, samt at også Fossegrenda Barnehage er leietaker hvor det drives barnehage fra tre enkeltstående bygg.

Eiendomstomt på ca. 17,5 mål hvorav ca 3 mål er ubenyttet tomt som kan utvikles.
Bebygd areal er 3.240 kvm. I tillegg kommer barnehagen som disponerer tre bygg på til sammen ca. 500 kvm.

Ledig kontor/lager på til sammen ca. 1.000 kvm.

 

Reidar Olsen Invest AS   -   Sorgenfriveien 9  -   Postadresse: PB 186 Heimdal, 7473 Trondheim   -   Tlf: 952 12 250   -   Epost: bb@reidarolsen.no
Levert av  
mangadexmangadex